GeGeGe no Kitarō Wiki
Advertisement
Kitaro00.gif This article is a stub. You can help the GeGeGe no Kitarō Wiki by expanding it.

The 47 Yōkai Warriors (妖怪四十七士, Yōkai Shijūshichi-Shi) are a group of Japanese Yōkai with the abilitly to draw spirit energy from Jigoku, one from each of the 47 prefectures in Japan. Enma-Daiō charged Nezumi-Otoko and Neko-Musume with finding them to assist Kitarō in battle. When one of the 47 uses their powers, a special 47 (四七) mark will appear somewhere on their body.

History

2007 Anime

The concept of the 47 Yōkai Warriors is only introduced in the fifth anime. The arc begins at episode #73, Mystery of the Forty Seven Yōkai Warriors, and was left unfinished.

Members

Kawauso

Kawauso.jpg

Kawauso is the first to be shown as one of the chosen 47 Yōkai Warriors.


Sunakake-Babaa

Sunakake Babaa.jpg

Sunakake-Babaa was the second to be shown as one of the 47 Yōkai Warriors.


Konaki-Jijii

Story img 4 (39).jpg

Konaki-Jijii was the third to be shown as one of the 47 Yōkai Warriors.


Nurikabe

Nurikabe-0.jpg

Nurikabe is the fourth to be shown as one of the 47 Yōkai Warriors.


Ittan-Momen

Ittan momen-0.jpg

Ittan-Momen is the fifth to be shown as one of the 47 Yōkai Warriors.


Aoi

Aoi.jpg

Aoi is the sixth of the chosen 47 Yōkai Warriors.


Yobuko

Yobuko.jpg

Yobuko is the seventh of the chosen 47 Yōkai Warriors.


Yadōkai

Yadokai.jpg

Yadōkai is the eighth of the chosen 47 Yōkai Warriors.


Amabie

Amabie-0.jpg

Amabie is the ninth of the chosen 47 Yōkai Warriors.


Akashita

Akashita.jpg

Akashita is the tenth of the chosen 47 Yōkai Warriors.


Azuki-Arai

Azuki-Arai.jpg

Azuki-Arai is the 11th of the chosen 47 Yōkai Warriors.

  • Awakening: He is revealed to be a member in episode #83, Burn! Azuki Union.
  • Mark Location: His mark is located on the back of his head.
  • Representation: He is the representative of Yamanashi Prefecture.


Zashiki-Warashi

Zashiki-Warashi.jpg

Two Zashiki-Warashi are the 12th of the chosen 47 Yōkai Warriors.


Namahage

Namahage.jpg

Namahage is the 13th of the chosen 47 Yōkai Warriors.


Tankororin

Tankokorin.jpg

Tankororin is the 14th of the chosen 47 Yōkai Warriors.


Kasha

Kasha07 Awakening 47 Warriors.png

Kasha is the 15th of the chosen 47 Yōkai Warriors.


Wanyūdō

Wanyudo.jpg

Wanyūdō is the 16th of the chosen 47 Yōkai Warriors.


Shirobōzu

Shirobozu Mark.jpg

Shirobōzu is the 17th of the chosen 47 Yōkai Warriors.


Iwanabōzu

Iwanabozu Mark.jpg

Iwanabōzu is the 18th of the chosen 47 Yōkai Warriors.


Nami-Kozō

Nami-Kozo Mark.jpg

Nami-Kozō is the 19th of the chosen 47 Yōkai Warriors.


Akamata

Akamata Mark.jpg

Akamata is the 20th of the chosen 47 Yōkai Warriors.


Nora

Nora.jpg

Nora is the 21st of the chosen 47 Yōkai Warriors.


Kame-hime

Kame-hime is the 22nd of the chosen 47 Yōkai Warriors.


Osakabe-hime

Osakabe-hime is the 23rd of the chosen 47 Yōkai Warriors.


Kuro-Karasu

Kurokarasu.jpg

Kuro-Karasu is the 24th of the chosen 47 Yōkai Warriors.


The Remaining 23

Because the 2007 anime was suddenly canceled at Ep. 100, only 24 of the 47 Yōkai Warriors. were revealed, with the remaining 23 listed abruptly at the end of the episode. They were later shown in action in the movie GeGeGe no Kitarō: Nippon Bakuretsu!!.

Website Vote

The 2007 GeGeGe no Kitarō's website had a voting poll to decide which Yōkai would have been a representative for the 47 Yōkai Warriors.[1] However, some of the results of the polls do not match with the Yōkai listed above.[2] Below is the list of Prefectures with the Yōkai choices along with the poll results.

Prefecture
Yokai
Vote Percentage
Hokkaido* Okkeruipe 21%
Korpokkur 48%
Mintsuchi 10%
Aomori* Akashita 73%
Ijiko 1%
Iwakiyama-no-Oni 12%
Hone-Onna 8*%
Zunbera-bō 3%
Iwate* Anmo 1%
Kura-Bokko 5%
Kurobōzu 3%
Suneka 1%
Zashiki-Warashi 42%
Tono Kappa 45%
Miyagi* Tankororin 7%
Chōchin-Kozō 10%
Bake-Furugeta 5%
Hōsō-Babaa 22%
Iyami 53%
Akita* Kuneyusuri 8%
Tsurara-Onna 27%
Namahage 57%
Fukikeshi-Babaa 7%
Yamagata* Ama-no-Jaku 12%
Amikiri 29%
Kyūso 30%
Kokuri-Babaa 9%
Dorotabō 11%
Fukushima* Azuki-Hakari 14%
Adachigahara no Oni-Babaa 13%
Kame-hime 19%
Shitanaga-Babaa 2%
Tenaga-Ashinaga 10%
Numa-Gozen 15%
Nure-Onna 23%
Ibaraki* Ubume 9%
Neneko Kappa 27%
Waira 2%
Tenaga-Babaa 0%
Hiyoribō 59%
Tochigi* Hyakume 22%
Makura-Gaeshi 14%
Raijū 62%
Gunma* Obo 0%
Tengu 2%
Tenjō-Name 0%
Morinji-no-Tanuki 96%
Saitama* Azuki-Babaa 7%
Sodehiki-Kozō 46%
Kakure-Zatō 3%
Yadōkai 43%
Chiba* Kabukiri-Kozō 29%
Neneko Kappa 47%
Futakuchi-Onna 22%
Tokyo* Kamikiri 9%
Tofu-Kozō 45%
Doyōbōzu 3%
Yama-Tengu 14%
Hitotsume-Kozō 26%
Kanagawa* Kawa-Tengu 16%
Doyōbōzu 64%
Mikari-Baba 3%
Mai-Kubi 15%
Niigata* Ichimoku-Nyūdō 35%
Usuoi-Baba 13%
Dansaburō-Mujina 51%
Toyama* Dai-Hamaguri 20%
Neko-Mata 32%
Kutabe 11%
Shinkirō 16%
Senpoku-Kanpoku 19%
Ishikawa* Oshiroi-Babaa 13%
Kurage-no-Hinotama 37%
Kawauso 48%
Chōmen-Yōjo 1%
Fukui* Mermaid 25%
Pisha ga tsuku 51%
Hitōban 23%
Yamanashi* Azuki-Arai 28%
Kani-Bōzu 22%
Tenjō-Tsurushi 20%
Hakuzōsu 27%
Nagano* Ijarokorogashi 23%
Kijo Momiji 45%
Yakanzuru 31%
Gifu* Iwanabōzu 13%
Kamaitachi 79%
Kawaero 6%
Shizuoka* Kawazaru 8%
Nami-Kozō 50%
Shusse-Nishi 6%
Yama-Otoko 34%
Aichi* Otora Kitsune 45%
Matsu no Seirei 26%
Nyūdōbōzu 27%
Mie* Ichimokuren 49%
Nikusui 34%
Hihi 16%
Shiga* Abura-Akago 12%
Tesso 32%
Ōmukade 55%
Kyoto* Oboro-Guruma 16%
Soroban-Bōzu 6%
Tsurube-Bi 27%
Nue 50%
Osaka* Ubaga-Bi 32%
Shirobōzu 13%
Beto-Beto-san 53%
Hyōgo* Osakabe 38%
Shibaemon-Tanuki 44%
Kinoko 10%
Mekurabe 7%
Nara* Ippon-Ashi 51%
Kosamebō 18%
Sunakake-Babaa 30%
Wakayama* Ippon-Datara 19%
Kashabo 3%
Yosuzume 76%
Totori* Nurunuru-Bōzu 17%
Yobuko 70%
Tsuchi-Korobi 12%
Shimane* Uminyobo 8%
Iwami no Ushi-Oni 63%
Kasha 27%
Okayama* Kafukibo 8%
Sagari 27%
Sunekosuri 64%
Hiroshima* Osan-Kitsune 23%
Takurō-Bi 9%
Yamamoto Gorozaemon 67%
Yamaguchi* Gangi-Kozō 15%
Shidaidaka 0%
Suō no Ogama 83%
Chinchirori 0%
Tokushima* Kinchō-Tanuki 48%
Konaki-Jijii 37%
Yagyō-san 14%
Kagawa* Takabozu 27%
Tearai-Oni 30%
Yashima no Hage-Tanuki 41%
Ehime* Inugami 50%
Kobōzu 4%
Notsugo 33%
Hari-Onna 11%
Kochi* Shibaten 47%
Kotō 22%
Yama-Jijii 30%
Fukuoka* Uma-no-Mushi 2%
Kawa-hime30%
Nurikabe 67%
Saga* Jinja-hime 21%
Tenka 26%
Bake-Neko 39%
Hyōsube 12%
Nagasaki* Iso-Onna 30%
Gegodaki no Bakemon 42%
Tenaga-Ashinaga 26%
Kumamoto* Abura-Sumashi 23%
Amabie 57%
Yama-Waro 19%
Oita* Kudan 45%
Seko 14%
Funa-Yūrei 39%
Miyazaki* Hyouzunbo 23%
Mame-Danuki 57%
Yanboshi 19%
Kagoshima* Ittan-Momen 84%
Kenmun 4%
Katakirauwa 3%
Minkirauwa 8%
Okinawa* Akamata 40%
Kijimuna 30%
Zan 2%
Shisa 26%

References

Navigation

v  e
Groups
Advertisement