GeGeGe no Kitarō Wiki
Advertisement
v  e
1996 Series Yōkai and other Mystical Beings
Kitarō and Allies
Threats
Others
Amefuri-KozōBaby DorotabōDai-TenguEnma-DaiōGama-SenninIwanabōzuKaruraKashaboKawausoKawazaruKubinashi-UmaKuchisake-OnnaMt. Kurama Karasu-TenguNeko-SenninMermaid ChildObariyonShisaYakanzuruYama-WarawaZashiki-Warashi
Akaname & Shiro-UneriAkashitaAmamehagiFukuro-SageKaminariKashaKeukegen & Gasha-DokuroMizu-Sennin
Xú FúYōkaChiisuttā no Kami
Advertisement